Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 • Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě
 • 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  • 1. 1. Prodej
  • 1. 2. Kupující
  • 1. 3. Změna všeobecných podmínek
 • 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 2. 1. Ochrana osobních údajů
  • 2. 2. Poskytnuté údaje
  • 2. 3. Změna poskytnutých údajů
 • 3. OBJEDNÁVKA
  • 3. 1. Vytvoření objednávky
  • 3. 2. Registrace kupujícího
  • 3. 3. Registrační údaje
  • 3. 4.  Specifikace produktů
  • 3. 5. Reakce prodávajícího po odeslání objednávky
  • 3. 6. Zrušení objednávky
 • 4. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
  • 4. 1. Způsob přepravy objednávky
  • 4. 2. Nejčastější varianty dodání a platby
   • 4. 2. 1. Na adresu dodání s dobírkou (platba dopravci při předání zboží)
   • 4. 2. 2. Na adresu dodání bez dobírky (platba bankovním převodem předem)
   • 4. 2. 3. Osobní odběr v sídle prodávajícího (v kamenné prodejně ENTER Polička)
 • 6. POPLATKY
  • 6. 1. Dopravné a ekologické poplatky
  • 6. 2. Další poplatky
 • 7. MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
  • 7. 1. Možnost odstoupení od smlouvy
  • 7. 2. Výjímky
  • 7. 3. Náhrada skutečně vynaložených nákladů
  • 7. 4. Dodatečné náklady za cenu přepravy
  • 7. 5. Další ujednání platné při vrácení zboží

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. 1. Prodej

Prodej v internetovém obchodě na stránkách www.entershop.cz se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, dále zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující“), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb.

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu – společnost:

MAJT s.r.o., se sídlem
Vránova 172
621 00  Brno 21
IČO: 26935040

Internetový obchod a kamenný obchod je provozován na adrese:

MAJT s.r.o. – ENTER Polička
Palackého náměstí 188
572 01  Polička

Firma je vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46594.
Účet u banky č. 167058028/5500

Kontaktní telefon: +420 461 722 311
Mobilní kontakt: +420 604 300 119
Elektronický kontakt: dotazy@entershop.cz

1. 2. Kupující

Kupujícím je osoba od potvrzení učiněné závazné objednávky.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil a akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží vypracované prodávajícím. Okamžikem potvrzení závazné objednávky kupujícího ze strany prodejce je uzavřena kupní smlouva a uvedené podmínky jsou závazné, s čímž kupující i prodávající souhlasí.

1. 3. Změna všeobecných podmínek

Obě smluvní strany se dohodli, že případná změna Všeobecných obchodních podmínek je možná za oboustranného souhlasu kupujícího a prodávajícího. 

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. 1. Ochrana osobních údajů

Prodejce se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souladu se zák. č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. 2. Poskytnuté údaje

Kupující souhlasí s dočasným uchováním poskytnutých údajů u prodávajícího, které slouží pro identifikaci kupujícího v rámci prodeje a případné reklamace zboží. Tyto údaje poskytuje kupující a jsou potřebné zejména pro komunikaci mezi smluvními stranami – jedná se o: jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

Tyto údaje jsou nezbytné pro řádné vedení účetnictví a vyhotovení daňových dokladů pro obě smluvní strany. U doby uchování účetních dokladů – údajů se prodejce řídí všeobecnými právními předpisy upravujícími vedení a správu účetnictví. Tyto předpisy určují dobu, po kterou má podnikatel povinnost účetní doklady řádně vést a následně uchovávat.

Uživatel vytvořením objednávky souhlasí s použitím zadaného emailu pro účely spolupráce tohoto eshopu se serverem Heureka.cz (především uživatelské recenze zboží a obchodu) ve smyslu zákona 480/2004 Sb.  Dále uživatel souhlasí se skutečností, že prodávající poskytuje emailové adresy uživatelů provozovateli serveru Heureka.cz v slouladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. 3. Změna poskytnutých údajů

Kupujícím poskytnuté identifikační a případné osobní údaje jsou zpracovány a prodejcem bezpečně chráněny proti zneužití neoprávněnou osobou.

Kupující má právo kdykoliv požádat o změnu poskytnutých údajů, případně může požádat o odstranění poskytnutých údajů z archivu prodejce. Tímto není dotčena povinnost prodejce týkající se uchovávání účetních dokladů.

3. OBJEDNÁVKA

3. 1. Vytvoření objednávky

Prodejce nabízí možnost nákupu formou objednávek jednoduše vložením zboží do nákupního košíku. Toto zájemce o zboží provede kliknutím na tlačítko KOUPIT (symbol cart.gif ), jež je umístěno u každého zboží. Je-li požadováno více kusů, lze změnit přednastavený počet kusů „1“ a uvést číslicí vedle tlačítka KOUPIT (symbol cart.gif ), požadovaný počet výrobků.

Kupující poté obdrží informaci o stavu nákupního košíku, kde lze provést úpravy v počtech objednaných kusů, lze odstranit položky z nákupního koše tlačítkem SMAZAT (symbol cart.gif ); po úpravě např. počtu kusů, je třeba provést aktualizaci stisknutím tlačítka AKTUALIZOVAT (symbol cart.gif ); tímto dojde k přepočítání a aktualizaci obsahu nákupního košíku.

Kupující může následně (výše uvedeným postupem) pokračovat ve výběru dalšího zboží, nebo přejít k dokončení objednávky.

Vlastní objednávka pokračuje výběrem způsobu úhrady a dopravy zboží a následným kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Kupujícímu se zobrazí celkový přehled zboží, které vložil do nákupního koše, včetně rekapitulace cen jednotlivých produktů a cen souvisejících položek (například dopravné, autorské poplatky, recyklační poplatky, apod.). Tuto finální rekapitulaci je nutno odsouhlasit kliknutím na tlačítko POTVRDIT, čímž dojde k závaznému odeslání objednávky.

3. 2. Registrace kupujícího

Není-li kupující doposud registrován v internetovém obchodě, je potřeba provést krátkou registraci. Pokud již je kupující registrován, tak je třeba zadat své přihlašovací jméno a heslo.

3. 3. Registrační údaje

Registrační údaje jsou pro prodejce identifikačními údaji o kupujícím tak, jak je uvedeno výše. Kupující odpovídá za správné vyplnění tabulky „REGISTRACE“.

Došlo-li při registraci k chybě nebo nepřesnostem, kontaktujte prosím prodejce na e-mailové adrese: dotazy@entershop.cz, případně telefonicky na čísle 461  722  311, kde Vám vyjdeme každopádně vstříc a domluvíme postup při korekci.

3. 4.  Specifikace produktů

Při elektronickém objednávání zboží je třeba, aby bylo zboží specifikováno uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky – toto číselné označení produktů podle druhu je uváděné v ceníku elektronického obchodu a automaticky se generuje při objednávání zboží. Kupující zodpovídá za správný počet objednaných kusů produktů a za jasnou specifikaci produktu.

3. 5. Reakce prodávajícího po odeslání objednávky

Po odeslání řádné objednávky kupujícím může prodávající provést:

 • potvrzení závazné objednávky (telefonicky, emailem), v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat.

  Prodávající si tímto rovněž může ověřit, že odeslaná objednávka a uzavíraná kupní smlouva je ze strany kupujícího učiněna svobodně, vážně a bez jakýchkoliv nejasností plynoucích z objednaného zboží nebo všeobecných obchodních podmínek.

  Potvrzením závazné objednávky je kupní smlouva oboustranně závazná.

 • prodávající může objednávku odmítnout a zboží nedodat, a to i bez uvedení důvodu.

  Takovými případy odmítnutí mohou být zejména situace, kdy výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů – v těchto případech Vám firma vyjde vstříc a doporučí jiné odpovídající kvalitní výrobky.

3. 6. Zrušení objednávky

Závaznou objednávku může kupující zrušit po předchozí oboustranné dohodě s prodávajícím, např. telefonicky či e-mailem. V takovém případě je nutno uvést identifikaci kupujícího např. jménem a číslem objednávky.

4. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1. Způsob přepravy objednávky

Způsob dodání  zboží a způsob platby lze zvolit před dokončením a potvrzením každé objednávky. Kupující může zvolit následující způsoby dopravy a platby:

 • Osobní odběr zboží v prodejně ENTER Polička / platba v hotovosti
 • Česká pošta / platba dobírkou při převzetí zásilky
 • Česká pošta / platba bankovním převodem předem
 • přepravní služba PPL / platba dobírkou při převzetí zásilky
 • přepravní služba PPL / platba bankovním převodem předem

Prodávající se s kupujícím dohodli na shora uvedených způsobech dodání zboží a způsobech platby za zboží. Způsob dodání je platný pro území České republiky. Kupující bere na vědomí níže uvedená specifika, jež mohou mít vlit na termín dodání zboží.

Toto ovlivňují:

 • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce,
 • případný zvolený druh platby na účet prodávajícího, uskutečněný předem na základě zaslané tzv. „proformofaktury“.

Je-li objednané zboží dostupné a je-li objednávka kupujícím vytvořena v pracovní den do 16:30 hod., je zboží expedováno (nebo připraveno k osobnímu odběru v prodejně) obvykle následující pracovní den po potvrzení objednávky prodávajícím s přihlédnutím ke shora uvedeným specifikům.

4. 2. Nejčastější varianty dodání a platby

4. 2. 1. Na adresu dodání s dobírkou (platba dopravci při předání zboží)

Zboží je zasláno dopravcem (Českou poštou nebo přepravní službou PPL) na dobírku. Kupující tedy objednané zboží zaplatí v hotovosti dopravci. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech zpravidla do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném oznámení s informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno, případně kde je možno si jej vyzvednout. V některých případech může dopravce kontaktovat kupujícího telefonicky a domluvit se s ním na způsobu dodání.

4. 2. 2. Na adresu dodání bez dobírky (platba bankovním převodem předem)

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že zboží je kupujícímu expedováno poté, co je platba připsána prodávajícímu na jeho bankovní účet. V takovém případě kupující při převzetí zboží od dopravce nic v hotovosti neplatí.

Po uzavření kupní smlouvy a po smluvně dohodnutém způsobu platby je kupující smluvně vázán k odběru zboží. Prodejce je vázán ke splnění smluvního závazku dodat objednané zboží.

Není-li zboží kupujícím převzato, ačkoliv byla uzavřena řádná smlouva, je kupující povinen prodejci uhradit případné náklady spojené s distribucí dodávky a administrativními úkony. Současně, jedná-li se o zboží upravené zvlášť podle potřeb kupujícího, je kupující jež zboží odmítne odebrat, povinen uhradit veškeré náklady spojené s úpravami, požadovanými prodejcem.

4. 2. 3. Osobní odběr v sídle prodávajícího (v kamenné prodejně ENTER Polička)

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího v předem dohodnutém termínu, nejpozději však do 10-ti pracovních dní od výzvy prodávajícího k odběru zboží na základě potvrzené objednávky. Prodávající může vyzvat kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce.

V případě, že celková hmotnost jednoho z kusů objednaného zboží přesáhne 50 kg, je možný pouze osobní odběr v sídle prodávajícího.

5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Vlastnictví prodaného zboží přechází na kupujícího až po zaplacení jeho celkové ceny.

6. POPLATKY

6. 1. Dopravné a ekologické poplatky

K ceně zboží je účtováno dopravné (přepravné) v případě, kdy celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 7500 Kč bez DPH. Výše přepravného je závislá na velikosti a hmotnostní charakteristice objednaného zboží. Dopravné činí:

 • při osobním odběru v prodejně ENTER Polička: 0 Kč
 • při dodání Českou poštou na dobírku: 110,- Kč
 • při dodání Českou poštou a platbě bankovním převodem předem: 70 Kč
 • při dodání přepravní službou PPL na dobírku: 120,- Kč
 • při dodání přepravní službou PPL a platbě bankovním převodem předem: 70 Kč

K ceně je připočtena DPH ve výši 21%.

6. 2. Další poplatky

Prodejce si vyhrazuje právo úpravy cen přepravného s ohledem na aktuální ceny jednotlivých provozovatelů přepravy. S ohledem na množství nebo hodnotu objednaného zboží mohou být náklady přepravného hrazeny prodejcem.

Výše dopravného uvedená v závazné objednávce je pro prodejce a kupujícího závazná.

Kupující se stává majitelem zaplaceného zboží okamžikem jeho převzetí od dopravce.

K ceně zboží mohou být prodávajícím připočteny poplatky spojené s náklady na ekologickou likvidaci odpadu, nebo autorské poplatky. Tyto poplatky hradí kupující a jejich výše je samostatně uvedena na účetních dokladech.

7. MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7. 1. Možnost odstoupení od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupit lze rovněž případným výslovným ujednáním kupujícího a prodejce.

7. 2. Výjímky

Od smlouvy však nelze odstoupit v některých případech uvedených v § 53 odst. 8 zák. č. 40/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se mj. o:

 • dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refill kity, náplně do tiskáren a jiné zboží) u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje.

Berte prosím na vědomí, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na až 14-ti denní testování zboží, čímž by jistě nebyly splněny podmínky pro vrácení zboží, ale aby měl zákazník čas v klidu zásilku odeslat zpět, pokud to nemůže udělat ihned po převzetí.

7. 3. Náhrada skutečně vynaložených nákladů

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy s vrácením zboží, jak je uvedeno výše, má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Hodnota těchto nákladů se stanovuje individuálně a obvykle se pohybuje ve výši 0 Kč až 700 Kč bez DPH. Tuto částku lze upravit o navýšení dle rozsahu známek použití, odzkoušení zboží, jeho uvedení do původního originálního stavu a další úkony. Prodávající ve lhůtě 30 dnů od odstoupení vrátí finanční částku za zboží. Cenu za přepravu zboží hradí kupující.

7. 4. Dodatečné náklady za cenu přepravy

Není-li přepravné s ohledem na cenu zboží kupujícímu při zaslání zboží prodejcem účtováno (viz. odst. 6 těchto všeobecných obchodních podmínek) a došlo-li k vrácení zboží kupujícím dle odst. 7 těchto všeobecných obchodních podmínek, pak kupující souhlasí, že uhradí dodatečně náklady za cenu přepravy. Současně kupující souhlasí, že při vrácení zaplacené finanční částky za zboží prodejcem bude finanční částka zaplacená za zboží zákazníkem snížena o cenu přepravy.

Cena přepravy odpovídá výši částky za přepravu, kterou zaplatil prodejce při odesílání zboží kupujícímu.

7. 5. Další ujednání platné při vrácení zboží

Při využití práva odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží nepoužité, neporušené, schopné dalšího prodeje, nepoškozené včetně nepoškozeného obalu, kompletní (včetně příslušenství a případných dárků a včetně všech poskytnutých dokladů a dokumentace, včetně dokladu o koupi). Takovéto zboží kupující odešle na adresu provozovny prodávajícího: MAJT s.r.o., Palackého nám. 188, Polička, 57201.  Před odesláním zboží zpět na naší adresu prosíme o zaslání e-mailu s formálním odstoupením od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, nebo čísla daňového dokladu či dodacího listu.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, zaslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího nebo převodem na bankovní účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na (e-mailovou či poštovní) adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Bližší podmínky jsou upraveny v § 53 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Obchodní podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě a v sídle prodávajícího, nebo na adrese místa provozování internetového obchodu.

Kupující prohlašuje, že se před odesláním závazné objednávky řádně seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Kupující obchodním podmínkám rozumí, tato jsou prosta omylu a s těmito souhlasí.

Prodávající prohlašuje, že kupujícímu dodá zboží v požadovaném množství a jakosti a zavazuje se dodržet smluvní ujednání ve všeobecných obchodních podmínkách a další obecně závazné právní předpisy (zákony) týkající se prodeje zboží.